Solotica Natural Colors `Mel` Contact Lenses. I purchased these contacts from VisionMarketPlace, which is where I get all of my contacts from. Here is the website: www.visionmarketplace.com. I love these contacts, they are so pretty. These are the Solotica Natural Colors `Mel` contact lenses and they are more on the greenish side. The Solotica Natural Colors `Ocre` are more on the brownish side. They look so pretty and as you can see from the picture in the natural light, they look so natural. Read More »
Discuss   Bury
Phẫu thuật hàm hô hiện được coi là giải pháp tối ưu nhất trong giải quyết tình trạng hô do cấu trúc xương hàm. Xem ngay video Phẫu Thuật Hàm Hô tại Thẩm Mỹ JW. Read More »
Discuss   Bury